Zmiany w szkolnictwie wojskowym – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki – chemicy wracają do Wrocławia…

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL

ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAÑSKI

ppłk dypl. inż. Sławomir HAJT