Koło Wrocław

Zarząd Koła (wybrany w dniu 11.06.2022r.)

Prezes                    Zbigniew GUZ

Wiceprezes            Jan DRAJCZYK

Sekretarz               Lesław KRAWCZYK

Skarbnik                Aureliusz SOCHA

Członkini zarządu  Danuta SZYSZKA

Komisja Rewizyjna Koła (wybrana 11.06.2022r.)

Przewodniczący Komisji   Sebastian REUS

Zastępca Przewodniczącego Zdzisław JASKÓLSKI

Sekretarz            Roman JURASZ