O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta integracja środowisk chemików wojskowych, upamiętnianie i upowszechnianie tradycji wojsk chemicznych oraz dokonań pokojowej służby żołnierzy i jednostek wojsk chemicznych a także troska o sprawy bytowe swoich Członkiń, Członków oraz Ich rodzin.

siedziba: w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego,

ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław

KRS: 0000181419   Regon: 932999195   NIP: 894-28-14-103

konto bankowe: Nest Bank, numer rachunku: 97 1870 1045 2083 1066 2550 0001