Władze Stowarzyszenia

Zarząd SChW RP

Prezes                  Tomasz WŁODARCZYK

I Wiceprezes        Waldemar MALISZEWSKI

II Wiceprezes       Zbigniew ZIELONKA

Sekretarz              Marian ŻUBER

Skarbnik               Małgorzata GUZ

Członek zarządu  Grzegorz CIEŚNIKOWSKI

Członek zarządu  Krzysztof CYGAN

Członek zarządu  Mirosław FIEDOROWICZ

Członek zarządu  Kazimierz KUŹNICKI

Członek zarządu  Janusz MARCINKOWSKI

Członek zarządu  Ireneusz SZYSZKA

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji            Jerzy LEŚNIAK

Zastępca Przewodniczącego    Aleksander LIPSKI

Sekretarz                                   Alicja BOKAŁO

Członek komisji                         Jacek NOWAK

Członek komisji                         Zbigniew WOJCIECHOWSKI