Redakcja Biuletynu „CHEMIK”

Biuletyn Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP

ISSN 1689-7099

kontakt, przesyłanie nowych artykułow: redakcja@schwrp.pl

ZESPOŁY REDAKCYJNE

aktualnie:
Zbigniew GUZ – redaktor prowadzący
Jan A. DRAJCZYK – redaktor/typograf
Eugeniusz GRONOSTAJ – redaktor
Ryszard MULEK – sekretarz redakcji

numery 9-10 Biuletynu:
Zbigniew GUZ – redaktor prowadzący
Jan A. DRAJCZYK – redaktor/typograf
Ryszard MULEK – sekretarz redakcji

numery 2-7/8 Biuletynu:
prof. Danuta PRELICZ
Andrzej LEOSZ
Jan DRAJCZYK
Marek POLOCZEK

numer 1 Biuletynu:
prof. Danuta PRELICZ
Andrzej LEOSZ
Marek POLOCZEK