Zaproszenie na wycieczkę: „Wrocław, którego nie znamy”

autor: Eugeniusz Gronostaj

Zapraszam serdecznie członkinie i członków Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, ich rodziny oraz sympatyków na spacer po historycznej części Wrocławia w ramach wydarzenia: „Wrocław, którego nie znamy”.

     Celem jest poznanie historii Wrocławia oraz pokazanie uczestnikom spaceru miejsc, w których jeszcze ok. 200-300 lat temu stały mury obronne baszty, basteje, bastiony, mosty zwodzone, zamek, a miasto było zamknięte podwójną fosą, a do miasta wjeżdżało się przez silnie ufortyfikowane bramy.

    Takiego Wrocławia obecnie już nie zobaczymy. Wszystko to zniknęło w wyniku celowego zburzenia lub uległo całkowitemu zniszczeniu w czasie prowadzonych działań wojennych. Z tych dawnych czasów w mieście zachowały się jedynie obiekty sakralne, ratusz i szczątkowe budowle. Trzeba przyznać, że struktura funkcjonalno-przestrzenna dawnego Wrocławia prezentowała się okazale, o czym możemy się dowiedzieć z zachowanych historycznych dokumentów oraz specjalnie przygotowanych na spacer cyfrowych rekonstrukcji bram miasta, murów obronnych, bastionów, fos, mostów zwodzonych, zamku i inne obiekty. Wymienione obiekty będą udostępnione uczestnikom spaceru w postaci ilustracji. Niektóre z tych ilustracji można obejrzeć na załączonych grafikach.

    Trasa wycieczki (spaceru) będzie ograniczona tylko do historycznej części miasta i będzie poprowadzona poprzez miejsca, w których kilkaset lat temu istniały wyżej wymienione obiekty. Przewidywana długość wycieczki 4 – 6 km. Na trasie spaceru znajdzie się również odrestaurowane Wzgórze Partyzantów.

Planowany termin spaceru – 2 czerwca 2024 r. (niedziela)

Początek spaceru – 10.00

Miejsce spotkania uczestników spaceru – Muzeum Archeologiczne ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław

Eugeniusz Gronostaj