Z żałobnej karty: „ppłk Andrzej, Kazimierz Leosz”, „Leszek Fortuna – dowódca i przyjaciel”, „Wspomnienia o pułkowniku Leszku Fortunie”, „Najlepszy pilot wśród chemików, najlepszy chemik wśród pilotów” (płk dypl. pil. Janusz Tomczyk), „płk Jan Zydroń”, „płk Czesław Jawor 1928-2011”

ppłk Andrzej, Kazimierz Leosz – autor: płk w st. spocz. dr inż. Jerzy LEŚNIAK

Leszek Fortuna – dowódca i przyjaciel – autor: Ryszard Mulek

Wspomnienia o pułkowniku Leszku Fortunie – autor: płk rez. w st. spocz. Kazimierz SZYSZKA

Najlepszy pilot wśród chemików, najlepszy chemik wśród pilotów – autor: mjr rez. mgr inż. Andrzej KOTWICA

płk Jan Zydroń – autor: płk dypl. rez. Stanisław POPRAWSKI

płk Czesław Jawor 1928-2011 – autorzy: Stanisław POPRAWSKI, Ryszard MULEK, Wojciech ZIELIÑSKI