Z żałobnej karty: „Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Danucie Prelicz”, „Śp. dr hab. inż. Stanisław Warkocki 1940-2009”, „Śp. płk Kazimierz Kęsicki 1926-2009”

„Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. Danucie Prelicz” – autorki: Barbara KOSSOWSKA, Iwona KĄTNIK-PRASTOWSKA

„Śp. dr hab. inż. Stanisław Warkocki 1940-2009” – autor: płk dr inż. Władysław CHWAŁEK

„Śp. płk Kazimierz Kęsicki 1926-2009” – autor: płk dr inż. Władysław CHWAŁEK