Z żałobnej karty: „Śp. ppłk Zdzisław Buczkowski (1926 – 2007)”, „Śp. płk Józef Leopold Światowski (1926 – 2007)”, „Śp. ppłk Aleksander Owczarek (1932 – 2007)”

płk dr inż. Władysław CHWAŁEK