Z żałobnej karty: „Śp. podpułkownik Franciszek Młostek (1926–2006)”, „Śp. gen. dyw. dr inż. Czesław Krzyszowski (1922–2007)”

Śp. podpułkownik Franciszek Młostek (1926–2006) – autor: ppłk Andrzej, Kazimierz Leosz

Śp. gen. dyw. dr inż. Czesław Krzyszowski (1922–2007) – autor: mjr Sławomir ŚWIĄCZKOWSKI