Wystąpienie kol. Feliksa Sawickiego na zebraniu zgorzeleckiego koła SChWRP w dniu 19.03.2024r.

autor: Feliks Sawicki

W minionym 20-leciu Zarządy istniejących kół z powodzeniem realizowały cele Stowarzyszenia, wyznaczone przez statut. Szczególną rolę i znaczenie miała integracja społeczno-zawodowa, która uwidoczniła się w zharmonizowanych działaniach poprzez intensywność i częstotliwość wzajemnych kontaktów pomiędzy członkami poszczególnych kół. Nastąpiło umocnienie więzi międzyludzkich i koleżeńskich, służyły temu systematyczne zebrania na których przyjmowano okresowe plany działania. W wyniku ich realizacji odbyło się dziesiątki imprez rekreacyjnych i okolicznościowych między innymi: grzybobrania, spływy kajakowe i pontonowe, bale karnawałowe, spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne i noworoczne, a także spacery poznawczo-historyczne po miastach oraz czerwcowe obchody „Dnia Chemika”. Uczestnikami byli nie tylko członkowie Stowarzyszenia ale także członkowie rodzin i zaproszeni goście.

Będąc dobrym dla ludzi swojego środowiska, można doczekać się dobroci i sympatii, a także pomocy w trudnych życiowo sytuacjach.

Co się uczyniło dobrego nie żałuje się nigdy tego.

Do najważniejszych wydarzeń w minionym okresie można zaliczyć:

– zlot absolwentów uczelni wojskowych kształcących kadry wojska chemicznych oraz wmurowanie tablic pamiątkowych na murach szkoły oficerskiej i w kościele garnizonowym w Krakowie,

– nadanie rondu miana „1 pułku chemicznego” wraz z głazem pamiątkowym oraz tablicy pamiątkowej na murze byłych koszar wojskowych w Zgorzelcu,

– redagowanie biuletynu „Chemik” – organu prasowego Stowarzyszenia.

W okresie istnienia Stowarzyszenia ukazało się 10 wydań biuletynu „Chemik”. W zamieszczonych artykułach przypomniano wydarzenia historyczne jednostek wojsk chemicznych oraz własne doznania ze służby. Zamieszczono, ku pamięci, wiele życiorysów i osiągnięć kolegów, którzy odeszli z naszych szeregów. W sumie w wydanych dotychczas biuletynach ukazało się 146 artykułów.

Dalsza aktywność członków może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i efektywności przyjmowanych zamierzeń dla dobra naszego środowiska.

 Sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju jest niepewna z tendencją zwiększonego zagrożenia dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Obecna sytuacja jest bardziej niebezpieczna niż w latach 1914 i 1939, ponieważ wszystkie mocarstwa posiadają broń nuklearną i inne groźne rodzaje broni masowego rażenia.

Żyjemy w nowych czasach w epoce przedwojennej.

To wymaga aktywności na rzecz popularyzacji zasad bezpieczeństwa w świadomości społecznej. Należy aktywnie działać na rzecz edukacji obronnej i obrony cywilnej bo jesteśmy zagrożeni.

 Działajmy „Ku chwale Ojczyzny” i Stowarzyszenia.