Wiersz Ryśka na nasze XX-lecie

Nasz Jubileusz.

Już dwadzieścia lat minęło,

Od powstania Stowarzyszenia,

Szczęście się do nas uśmiechnęło,

Bo wszystko się na lepsze zmienia.

Wszak we Wrocławiu jest Centrala,

To Szefostwo Stowarzyszenia,

Wciąż program działania ustala,

Za to należy Ich doceniać.

Choć nam starszych członków ubywa,

Bo takie są losu koleje,

Lecz młodszych członków nam przybywa,.

Więc nic złego się nam nie dzieje.

Stowarzyszenie funkcjonuje

I bardzo dobrze się rozwija,

Więc naszych członków to raduje,

Praca Zarządu temu sprzyja.

Dzisiaj spotkanie uroczyste,

Bo Jubileusz świętujemy,

A za sukcesy oczywiste,

Wciąż Zarządowi dziękujemy.

Za te dyplomy i medale,

Jakie członkowie otrzymali,

Bo Zarząd działa doskonale,

Więc za to Ich należy chwalić.

   (Ryszard Wiszniewski – 24 czerwca 2023 r.)