Uczestnicy zjazdu absolwentów wojskowych uczelni i szkół chemicznych – fundatorzy tablicy pamiątkowej

ufundowana tablica pamiątkowa została umieszczona na frontonie budynku przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie miała siedzibę WSOWChem, krakowska alma mater pokoleń chemików wojskowych