Spotkanie chemików po 50 latach

W dniu 9 listopada 2023r. w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, po 50 latach spotkali się absolwenci dawnego Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej. Była to okazja do wspomnień oraz do odwiedzenia miejsc takich, jak: dawna Katedra Chemii Stosowanej – obecnie Zakład Materiałów Wybuchowych, Zakład Chemii – dawna Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, dawna Katedra OPAtom – obecnie Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń. Był też uroczysty obiad i chwila na wspomnienia, co zostało utrwalone na załączonych zdjęciach. 

Eugeniusz Gronostaj