PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2008/2009 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuRyszard SENKOWSKI
2.Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemika7.06.2008Zarząd Koła
3.Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniemwrzesień 2008Leszek FORTUNA
4.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiempaździernik 2008Danuta PRELICZ
Waldemar MALISZEWSKI
5.Spotkanie towarzyskielistopad 2008Ryszard SENKOWSKI
6.Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChW RPgrudzień 2008Zarząd Koła
7.Organizacja Zebrania Sprawozdawczego Kołakwiecień 2009Ryszard SENKOWSKI