PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2006/2007 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja spotkań towarzyskich członków Koła Wrocław1 x w miesiącu (drugi piątek)Ryszard Senkowski
2.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuRyszard Senkowski
3.Prowadzenie strony internetowej SChW RPcały rokMarek Poloczek
4.Organizacja obchodów Dnia Chemika10.06.2006Lesław Krawczyk Leszek Fortuna
5.Wycieczka krajoznawcza połączona z grzybobraniemwrzesień-październik 2006Leszek Fortuna
6.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiempaździernik 2006Danuta Prelicz Waldemar Maliszewski
7.Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChW RPgrudzień 2006Lesław Krawczyk
8.Organizacja Zebrania Kołakwiecień 2007Ryszard SENKOWSKI