PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2016 ROK

Lp.ZamierzenieDataOrganizator
1.Zebrania zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuZarząd Koła
2.Organizacja spotkania noworocznego Koła Wrocław16 stycznia 2016r.Zarząd Koła
3.Organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet w Kole Wrocław8 marca 2016r.Zarząd Koła
4.Zebranie członków Koła Wrocław. Wybór delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zarządu Głównego SCHW RP23 kwietnia 2016r.Zarząd Koła
5.Udział drużyny wrocławskiego Koła oraz drużyny Biutetynu „Chemik” w XXXV Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzymaj 2016r.Zarząd Koła
6.Udział delegatów wrocławskiego Koła w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu Głównego SCHW RP.
Organizacja Dnia Chemika.
11 czerwca 2016r.Zarząd Koła
7.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z grzybobraniem i ogniskiemwrzesień-październik 2016r.Zarząd Koła
8.Zebranie Sprawozdawcze Koła Wrocławlistopad 2016r.Zarząd Koła