PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2013 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Zebrania zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuZarząd Koła
2.Organizacja spotkania noworocznego Koła Wrocław18 stycznia 2013r.Zarząd Koła
3.Organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet w Kole Wrocław SChWRP8 marca 2013r.Zarząd Koła
4.Walne Zebranie Koła Wrocław – wybór delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze SChWRP w Tarnowskich Górach18 kwietnia 2013r.Zarząd Koła
5.Udział w organizacji obchodów X rocznicy istnienia SChWRP02-03 czerwca 2013r.Zarząd Koła
6.Organizacja obchodów Dnia Chemika w Kole Wrocław15 czerwca 2013r.Zarząd Koła
7.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z grzybobraniem i ogniskiemwrzesień-październik 2013r.Zarząd Koła
8.Zebranie Sprawozdawcze Koła Wrocławlistopad 2013r.Zarząd Koła