PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2011 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuZarząd Koła
2.Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemikaczerwiec 2011Zarząd Koła
3.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiempaździernik 2011Zarząd Koła
4.Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRPgrudzień 2011Zarząd Koła
5.Organizacja Zebrania Kołamaj 2011Zarząd Koła
6.Organizacja Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kołalistopad 2011Zarząd Koła