PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2010/2011 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuZarząd Koła
2.Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemikaczerwiec 2010Zarząd Koła
3.Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniemwrzesień 2010Zarząd Koła
4.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiempaździernik 2010Zarząd Koła
5.Spotkanie towarzyskie członków Kołalistopad 2010Zarząd Koła
6.Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRPgrudzień 2010Zarząd Koła
7.Organizacja Zebrania Kołamaj 2011Zarząd Koła