PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA WROCŁAW STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2009/2010 ROK

Lp.ZamierzenieDataOdpowiedzialny za organizację
1.Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław1 x w miesiącuZarząd Koła
2.Współudział w organizacji obchodów Dnia Chemikaczerwiec 2009Zarząd Koła
3.Współudział z Zarządem Stowarzyszenia w organizacji spotkania środowiskowego połączonego z grzybobraniemwrzesień 2009Zarząd Koła
4.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiempaździernik 2009Zarząd Koła
5.Spotkanie integracyjne członków Kołalistopad 2009Zarząd Koła
6.Organizacja spotkania wigilijnego członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChWRPgrudzień 2009Zarząd Koła
7.Współudział wraz z Zarządem SChWRP w przedsięwzięciach organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu2009/2010Zarząd Koła
8.Organizacja Zebrania Sprawozdawczego Kołamaj 2010Zarząd Koła