PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA

Pierwsze posiedzenie Zarządu Koła Wrocławskiego odbyło się w mieszkaniu Pani prof. Danuty PRELICZ.
Podczas posiedzenia ustalono, że Zarząd będzie spotykał się raz w miesiącu w drugą środę.
Ustalono również funkcje pełnione przez poszczególnych członków.