Odczyt na Uniwersytecie Wrocławskim

Nasz kolega Eugeniusz Gronostaj zaprasza na swój odczyt, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego – ul. Szewska 49, I piętro, godzina 18.00.
Temat odczytu – „Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Jeleniej Góry do 1800 r.”