Informacja o zebraniu koła Wrocław w dniu 18.11.2023

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP informuje, że w dniu 18 listopada 2023 roku, w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Obornickiej 108 (na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, w sali na IV piętrze bloku dydaktycznego), odbędzie się zebranie sprawozdawcze członkiń i członków Koła. Początek zebrania godz. 11.00.

Planowany porządek zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za okres sprawozdawczy 2023r.
  2. Informacja o stanie finansów Koła Wrocław.
  3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2023r.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Koła Wrocław za okres sprawozdawczy 2023r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
  5. Przedstawienie propozycji do planu działania Koła na rok 2024, dyskusja nt. propozycji.
  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania Koła na rok 2024.
  7. Sprawy organizacyjne.
  8. Wolne wnioski i propozycje.

ZARZĄD KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP