Zebranie sprawozdawcze wrocławskiego koła Stowarzyszenia 18.11.023r.

W dniu 18.11.2023r. od 11.00 do ok. 12.40 odbyło się zebranie sprawozdawcze wrocławskiego koła Stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania uchwalili następujący porządek Zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za okres sprawozdawczy 2023r.
  2. Informacja o stanie finansów Koła Wrocław.
  3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2023r.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Koła Wrocław za okres sprawozdawczy 2023r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
  5. Przedstawienie propozycji do planu działania Koła na rok 2024, dyskusja nt. propozycji.
  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania Koła na rok 2024.
  7. Sprawy organizacyjne.
  8. Wolne wnioski i propozycje.

Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła Wrocław za okres 2023r., informację o aktualnym stanie finansów Koła oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium członkom Zarządu. W następnej kolejności zebrani, po dyskusji, przyjęli plan działania Koła na rok 2024. PLAN NA 2024 W kolejnym punkcie porządku zebrania wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia kol. Waldemar Maliszewski wręczył kolegom: Ryszardowi Grabiźnie, Andrzejowi Powidzkiemu oraz Romanowi Juraszowi medale okolicznościowe, upamiętniające XX-lecie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zbigniew Guz

Zdjęcia – Jan A. DRAJCZYK