Zaproszenie na piknik z okazji Dnia Chemika 22.06.2024r.

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz znajomymi na piknik z okazji Dnia Chemika. Impreza odbędzie się 22.06.br w godzinach 13.00-18.00 (bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia) na terenie Ośrodka Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na wrocławskich Osobowicach przy ulicy Micheleta.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł od osoby, które należy wpłacić do 14.06.2024r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze:

57 1870 1045 2078 1066 2550 0001

z podaniem tytułu przelewu: „Udział w pikniku z okazji Dnia Chemika 2024” oraz imion i nazwisk osób, za które dokonano wpłaty.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH R