PROGRAM DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2006/2007 ROK

Lp. Zamierzenie Data Odpowiedzialny za organizację
1. Organizacja spotkań towarzyskich członków Koła Wrocław 1 x w miesiącu (drugi piątek) Ryszard Senkowski
2. Organizacja zebrań zarządu Koła Wrocław 1 x w miesiącu Ryszard Senkowski
3. Prowadzenie strony internetowej SChW RP cały rok Marek Poloczek
4. Organizacja obchodów Dnia Chemika 10.06.2006 Lesław Krawczyk Leszek Fortuna
5. Wycieczka krajoznawcza połączona z grzybobraniem wrzesień-październik 2006 Leszek Fortuna
6. Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z ogniskiem październik 2006 Danuta Prelicz Waldemar Maliszewski
7. Spotkanie wigilijne członków Koła Wrocław i członków Zarządu SChW RP grudzień 2006 Lesław Krawczyk
8. Organizacja Zebrania Koła kwiecień 2007 Ryszard SENKOWSKI