Nowości w serwisie Zapoznaj się z nami Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Deklaracja O nas - Wczoraj, dziś, jutro... Dane teleadresowe firmyPLAN PRACY ZARZĄDU

Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w 2014r.


Lp.

Przedsięwzięcie/Zadanie

Koordynator/Realizatorzy

Termin

1.Posiedzenia Zarządu SChWRP w siedzibie na terenie CSWInż i Chem. ul: Obornicka 108 Prezes/Zarząd Każda 1-sza środa mies. godz. 18.00
2.Zatwierdzenie kalendarza uroczystości, imprez i zamierzeń Zarządu na 2014r. Prezes/Zarząd 15.01.’14
3.Udział w organizacji spotkania Noworocznego członków SChWRP Koła Wrocław. Prezes Koła/Koło Wrocław 18.01.’14
4.Podsumowanie działalności statutowej i organizacyjnej. Prezes/Zarząd 05.02.’14
5.Zatwierdzenie planu pracy oraz planu finansowego Zarządu na 2014 r. Prezes/Zarząd 05.02.’14
6 .Organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet w Kole Wrocław SChWRP Prezes Koła/Koło Wrocław 01.03.’14
7.Przygotowanie XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SChWRP. Prezes/Zarząd 05.03.’14
8.Przesłanie zaproszeń, projektów uchwał oraz porządku obrad XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SChWRP. Zarząd/Sekretarz 30.04.’14
9.Zredagowanie i wydanie przez Kolegium Redakcyjne Nr 9/2014 Biuletynu „Chemik” Prezes/Redakcja do 31.05.’14
10.Zredagowanie i wydanie przez Kolegium Redakcyjne Nr 10/2014 Biuletynu „Chemik” Prezes/Redakcja 12.’14/01.’15
11.XI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SChWRP. Wiceprezes/Zarząd24.05.’14
12.Uroczystości z okazji „Święta Wojsk Chemicznych” w ramach spotkania w Centrum Szkolenia SG w Lubaniu (impreza plenerowa z udziałem Kół; Żagań i Zgorzelec)Wiceprezes, kol. Cwynar
/Koło Wrocław
30.05.’14
13.Udział w Centralnych Uroczystościach z okazji „Święta Wojsk Chemicznych” – Wojskowa Akademia Techniczna w WarszawiePrezes i Wiceprezes 04.06.’14
14.Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ochrona człowieka środowiska naturalnego przed skażeniami oraz w uroczystościach 60-lecia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie Prezes i Wiceprezes 10-11.06.’14
15.Udział w spotkaniu Koła Wrocław z  okazji „Święta Wojsk Chemicznych” - Milicz Prezes Koła/Koło Wrocław 14.06.’14
16.Turniej tenisa ziemnegoWiceprezes/Sekretarz Wrzesień
17.Konferencja naukowa pod egidą Uniwersytetu PrzyrodniczegoPrezes, kol. Cwynar
/Zarząd
Październik
18.Organizacja spotkania towarzyskiego połączonego z grzybobraniem i ogniskiem Prezes Koła/Koło Wrocław Wrzesień/Październik