zestaw pompowy ZP-800

ZESPÓŁ POMPOWY ZP-800

Zespół pompowy przeznaczony jest do dezaktywacji ciężkiego sprzętu bojowego i uzbrojenia. Dodatkowo może być wykorzystany do podawania wody z otwartych źródeł do punktów zabiegów specjalnych oraz gaszenia pożarów.

W skład zespołu wchodzą dwa komplety zestawów pompowych przewożone na samochodzie ciężarowo-terenowym.