SPRZĘT PODODDDZIAŁÓW WOJSK CHEMICZNYCH


WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁÓW ROZPOZNANIA SKAŻEŃ

POJAZDY ROZPOZNANIA SKAŻEŃ

samochód rozpoznania skażeń GAZ 69 rs samochód rozpoznania skażeń BRDM-2rs

PRZYRZĄDY ROZPOZNANIA SKAŻEŃ CHEMICZNYCH

przyrząd rozpoznania skażeń PChR 54M półautomatyczny przyrząd rozpoznania chemicznego

PRZYRZĄDY ROZPOZNANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH

rentgenoradiometr DP-75 rentgenometr pokładowy DPS-68 automatyczny sygnalizator skażeń ASS-1

INNE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁÓW LIKWIDACJI SKAŻEŃ

instalacja rozlewcza IRS-2 wysokowydajne urządzenie do odkazania WUS-3 zespół pompowy ZP-800 łaźnia polowo-namiotowa

WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁÓW ZADYMIANIA

generator dymu GD-1 generator dymu GD-2

WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁÓW MIOTACZY OGNIA

Miotacz ognia LPO-50