SPRZĘT WOJSK CHEMICZNYCH


WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZY

MASKI PRZECIWGAZOWE FILTRACYJNE

maska przeciwgazowa SzM-41M maska przeciwgazowa SzM-41M z komorą foniczną maska przeciwgazowa SzM-41M dla rannego w głowę maska przeciwgazowa MP-4 maska przeciwgazowa MP-5

MASKI PRZECIWGAZOWE IZOLACYJNE

aparat tlenowy ewakuacyjny


ODZIEŻ OCHRONNA

odzież ogólnowojskowa OP-1M odzież ochronna L-2 odzież ochronna filtracyjna odzież ochronna chemika-ratownika

PAKIETY INDYWIDUALNE

indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP indywidualny pakiet odkażający PChW-012 (013) pakiet do likwidacji skażeń pakiet silikażelowy do odkażania umundurowania PS-075

DOZYMETRY INDYWIDUALNE

dozymetr DS-50 (1-obudowa; 2-uchwyt; 3-kapturek; 4-komora jonizacyjna; 5-podkładka; 6-kondensator; 7-kontakt; 8-membrana) dozymetr DKP-50 (1-okular; 2-mikroskop; 3-nić kwarcowa; 4-elektroda wewnętrzna) dozymetr chemiczny
WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁÓW I POJAZDÓW

PRZYRZĄDY ROZPOZNANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH I CHEMICZNYCH

przyrrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M
rentgenoradiometr DP-66 rentgenoradiometr DP-75
rentgenometr pokładowy DP-3(B) rentgenometr pokładowy DPS-68 automatyczny sygnalizator skażeń ASS-1

ZESTAWY ODKAŻAJĄCE

indywidualny zestaw samochodowy IZS eżektorowy zestaw samochodowy EZS eżektorowy zestaw czołgowy T-34 eżektorowy zestaw czołgowy T-54/55 cekaemowo-moździerzowy zestaw odkażający PMDK