indywidualny pakiet odkażający PChW-012 (013)

INDYWIDUALNY PAKIET ODKAŻAJĄCY PChW-012

Przeznaczenie: do przeprowadzania częściowego odkażania osobistego uzbrojenia oraz wyposażenia żołnierza. Może być wykorzystany do częściowego odkażania ręcznych, ciężkich i wielkokalibrowych karabinów maszynowych, granatników przeciwpancernych i innego sprzętu o powiedzchni do 1 m2.

INDYWIDUALNY PAKIET ODKAŻAJĄCY PChW-013

Przeznaczenie: do przeprowadzania częściowego odkażania osobistego uzbrojenia oraz wyposażenia żołnierza. Może być wykorzystany do częściowego odkażania ręcznych, ciężkich i wielkokalibrowych karabinów maszynowych, granatników przeciwpancernych i innego sprzętu o powiedzchni do 1 m2.