generator dymu GD-1

Generator dymu GD-1 na przyczepie 1,5 T

Generator jest przeznaczony do stawiania długotrwałych zasłon dymnych na postoju i w ruchu. Wykorzystuje się go także do maskowania wojsk na szczeblu operacyjnym oraz stacjonarnych obiektów tyłowych. Działanie generatora polega na odparowaniu czynnika dymotwórczego (oleju maszynowego) z niewielkim dodatkiem wody i kondensacji w chłodniejszym powietrzu par czynnika na wylocie z dyszy.

GD-1 podczas pracy