BIULETYN CHEMIK NR 6/2010OKŁADKI

Treść numeru:

OD REDAKCJI
O STOWARZYSZENIU

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ

Broń chemiczna na terenach Polski
Dwudziestolecie
Centrum Szkolenia wojsk inżynieryjnych i chemicznych we Wrocławiu

GARNIZONOWYM SZLAKIEM

Szlakiem oddziałów obrony terytorialnej

MILITARIA Z MYSZKĄ

Czołgowe miotacze ognia

JAK DZIŚ PAMIĘTAM

Wspomnienia

OPINIE - POGLĄDY - POLEMIKI

Bezpieczeństwo Chemiczne w aspekcie strategii
Terroryzm z użyciem BMR

W KALEJDOSKOPIE

Kosmos - marzenia, rzeczywistość

KĄCIK LITERACKI

Spotkanie

NASZE HOBBY

Od miażdżycowca do maratończyka
Podróże - moje hobby

W NASZYM KOLE

Strona internetowa wrocławskiego koła SChWRP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wspomnienia pośmiertne


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Andrzej K. LEOSZ
Jan A. DRAJCZYK
Marek POLOCZEK


WSPÓŁPRACOWNICY:
Grzegorz OSSOWSKI
Arkadiusz Wł. DRAJCZYK
Tomasz WŁODARCZYK

Foto na Str. 1 okł. Bitwa pod Legnicą, ryc. z "Kodeksu św. Jadwigi" (1353r.)


W numerze wykorzystano zdjęcia z archiwum SChWRP i autorów artykułów


POWRÓT