BIULETYN CHEMIK NR 5/2009OKŁADKI

Treść numeru:

Od redakcji

PROBLEMY OPBMR

Kierunki rozwoju Systemu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w latach 2009-2018

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ

Szlak bojowy chorążego Wł. Drajczyka z 10. kchem 1. KPanc
Współpraca Szefostwa WChem ŚOW z Szefostwami Armii UW
Jeszcze o bojowych środkach trujących

GARNIZONOWYM SZLAKIEM

30. Kompania Chemiczna
7. Batalion Odkażania Terenu i Umundurowania

MILITARIA Z MYSZKĄ

"Żółty krzyż" i nie tylko czyli o amunicji chemicznej I WŚ

NASI KOLEDZY

Rozmowa z panem płk. S. Michałkiem - cz. II

OPINIE - POGLĄDY - POLEMIKI

Kilka uwag o zagrożeniach środowiska, świadomości...
Terroryzm współczesny - zagrożenie dla świata

W KALEJDOSKOPIE

Zagrożenia BMR w warunkach współczesnych

NASZE HOBBY

Dokumentacja ogrodu

W NASZYM KOLE

Krótka kronika wydarzeń

UŚMIECH SPOD MASKI

Uśmiech spod maski

DOKUMENTY NORMATYWNE

Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŚP płk Jan Żórawski


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Prof. Danuta PRELICZ
Andrzej K. LEOSZ
Jan A. DRAJCZYK
Marek POLOCZEK


WSPÓŁPRACOWNICY:
Grzegorz OSSOWSKI
Arkadiusz Wł. DRAJCZYK

Karykatura d-cy komp. humoru, projekt - Jacek KULEBA
Grafika komputerowa - Arkadiusz Wł. DRAJCZYK


W numerze wykorzystano zdjęcia z archiwum SChWRP i autorów artykułów oraz Zbigniewa OLEJNICZAKA


POWRÓT