BIULETYN CHEMIK NR 4/2008OKŁADKI

Treść numeru:

Od redakcji

MINĘŁO 5 LAT

O Stowarzyszeniu Chemików Wojskowych RP

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ

Broń chemiczna w bitwie pod Iłżą
Katedra wojsk obrony przeciwchemicznej spadkobiercą tradycji WSOWChem

GARNIZONOWYM SZLAKIEM

8. Batalion Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia

NASI KOLEDZY

Profesor Danuta PRELICZ

W KALEJDOSKOPIE

Bezpieczeństwo ekologiczne - zagrożenia, skutki, profilaktyka

JAK DZIŚ PAMIĘTAM

Pamiętam ten dzień
Moja prawdziwa wojna chemiczna

KĄCIK LITERACKI

Wiersze
Była w Krakowie taka uczelnia...

PISZĄ O NAS

Urodziłem się w sanatorium
Tarcza antyrakietowa i sprawa lokalizacji jej elementów w Polsce i Czechach

OPINIE - POGLĄDY - POLEMIKI

Problemy utylizacji bojowych środków trujących w Polsce - K. Buchalik
Problemy utylizacji bojowych środków trujących w Polsce - K. Szyszka
Bałagan w naszej klasie

UŚMIECH SPOD MASKI

Uśmiech spod maski


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Prof. Danuta PRELICZ
Andrzej K. LEOSZ
Jan A. DRAJCZYK
Marek POLOCZEK


W numerze wykorzystano zdjęcia z SChW RP i archiwów prywatnych.


POWRÓT