BIULETYN CHEMIK NR 2/2007



OKŁADKI

Treść numeru:

OD REDAKCJI

PROBLEMY OPBMR

Problemy współczesnej obrony przed bronią masowego rażenia
TO JUŻ CZTERY LATA

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ

Produkcja i użycie broni chemicznej w II Rzeczpospolitej Polskiej
Pododdziały wykrywania wybuchów jądrowych WP
Problemy utylizacji bojowych środków trujących w Polsce

Z DZIEJÓW CHEMII WOJSKOWEJ - GARNIZONOWYM SZLAKIEM

Milicz - 3. OSiWRSPChem
29. Batalion Obrony Przeciwchemicznej

MILITARIA Z MYSZKĄ

Gazmajstry

W NASZYM KOLE

Z życia koła Zgorzeleckiego SChW RP
Koło nr 9, ZBŻZiOR
Kolejne terenowe koło SChW RP

NASI KOLEDZY

Rozmowa z jednym z wielu byłej "Krakowskiej Alma Mater""

W KALEJDOSKOPIE

Współczesny terroryzm niekonwencjonalny...

JAK DZIŚ PAMIĘTAM

Muchar MON dla OSWChem w Krakowie
Spotkania koleżeńskie

KĄCIK LITERACKI

Wiersze

OPINIE-POGLĄDY-POLEMIKI

Czy Polska będzie tarczą USA?

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ś.P. ppłk Franciszek MŁOSTEK
Ś.P. gen. dyw. Czesław KRZYSZOWSKI

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Prof. Danuta PRELICZ
Andrzej LEOSZ
Jan DRAJCZYK
Marek POLOCZEK


W numerze wykorzystano zdjęcia ze zbiorów autorów, archiwum Stowarzyszenia oraz Małgorzaty MIKOŁAJCZYK


POWRÓT