BIULETYN CHEMIK NR 1/2006OKŁADKI

Tre¶ć numeru:

Od redakcji
Słowo wstępne

SChW RP - dokumenty normatywne

Statut Stowarzyszenia
Wzór legitymacji członkowskiej
Aktualny skład Zarz±du i Komisji Rewizyjnej

Z dziejów Chemii Wojskowej

1 Pułk Chemiczny
Zarys dziejów broni i wojsk chemicznych

Militaria z Myszk±

Odcinek 1.

Z Żałobnej karty

¦.P. płk ZNOJEK

W naszym Kole

B±dĽmy razem!

Nasi koledzy

Honorowy Członek Stowarzyszenia
"Jeden z (wielu) dziesięciu"

W kalejdoskopie

Certyfikacja międzynarodowa plutonu likwidacji skażeń

Jak dzi¶ pamiętam

System Wykrywania Skażeń SOW (1967-1990)


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Prof. Danuta PRELICZ
Andrzej LEOSZ
Marek POLOCZEK


W numerze wykorzystano zdjęcia ze zbiorów autorów, archiwum Stowarzyszenia oraz Włodzimierza Kusajko, Grzegorza Stryjskiego i Dariusza Zagórskiego.


POWRÓT