admin

admin

OBCHODY DNIA CHEMIKA – MILICZ 11.06.2005r.

W dniu 11 czerwca z okazji „Dnia Chemika” odbyła się wycieczka członków Koła w rejon Milicza. Zwiedzaliśmy zabytki Cieszkowa i Milicza, a następnie skład chemiczny Milicz RBM Wrocław, gdzie zjedliśmy obiad. Zwiedzaliśmy także park krajobrazowy i rezerwat przyrody w rejonie…

PIERWSZE POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA

Pierwsze posiedzenie Zarządu Koła Wrocławskiego odbyło się w mieszkaniu Pani prof. Danuty PRELICZ.Podczas posiedzenia ustalono, że Zarząd będzie spotykał się raz w miesiącu w drugą środę.Ustalono również funkcje pełnione przez poszczególnych członków.