admin

admin

Wystąpienie kol. Feliksa Sawickiego na zebraniu zgorzeleckiego koła SChWRP w dniu 19.03.2024r.

autor: Feliks Sawicki W minionym 20-leciu Zarządy istniejących kół z powodzeniem realizowały cele Stowarzyszenia, wyznaczone przez statut. Szczególną rolę i znaczenie miała integracja społeczno-zawodowa, która uwidoczniła się w zharmonizowanych działaniach poprzez intensywność i częstotliwość wzajemnych kontaktów pomiędzy członkami poszczególnych kół.…