AKTUALNOŚCI  KOŁA  WROCŁAW


DZIEŃ CHEMIKA - 11.06.2022r.

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami i znajomymi na piknik z okazji Dnia Chemika.
Impreza odbędzie się w dniu 11.06.2022r. w godzinach 13:00 – 19:00 (bezpośrednio po zebraniach: Koła Wrocław oraz Walnym Zebraniu Stowarzyszenia) na terenie Ośrodka Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na wrocławskich Osobowicach przy ulicy Micheleta. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 40 zł od osoby, płatne gotówką w dniu imprezy.
Prosimy o potwierdzenie do 30 maja br. swojego udziału w pikniku – telefonicznie do członków Zarządu Koła.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

ZEBRANIE KOŁA I STOWARZYSZENIA - 11.06.2022r.

Koleżanki/Koledzy!

Informuję, że w dniu 11.06.br o 9:30 w Ośrodku Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Micheleta (Osobowice) odbędzie się sprawozdawcze zebranie Koła Wrocław Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.
Planowany porządek zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za okres sprawozdawczy 2021-2022.
2. Informacja o stanie finansów Koła Wrocław.
3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2021-2022.
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Koła Wrocław za okres sprawozdawczy 2021-2022r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
5. Wybory uzupełniające do Zarządu Koła oraz do Komisji Rewizyjnej Koła.
6. Przedstawienie propozycji do planu działania Koła na rok 2023, dyskusja nt. propozycji.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania Koła na rok 2023.
8.Sprawy organizacyjne.

Bezpośrednio po zebraniu, od 11:30, w tym samym obiekcie, odbędzie się XIX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia -   KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY


Wszystkich członków oraz członkinie Stowarzyszenia zapraszamy do udziału w obydwu zebraniach, a także do pikniku z okazji Dnia Chemika, który odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - 17-18.04.2022r.

zyczenia (750 kB)

SPOTKANIE KARNAWAŁOWE STOWARZYSZENIA - 22.01.2022r.

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza wszystkich członków wraz z małżonkami na karnawałowy Bal Chemików.
Impreza odbędzie się 22 stycznia 2022 roku w restauracji „Galicja” przy ulicy Piłsudzkiego 66 we Wrocławiu. Początek imprezy godz. 17.00. Koszt udziału w imprezie wynosi 80 zł od osoby, płatne w dniu imprezy.
Prosimy o potwierdzenie do 10 stycznia 2022 roku swojego udziału w imprezie.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WROCŁAWSKIEGO KOŁA SCHW RP - 18.09.2021r.

Koleżanki/Koledzy!

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych wybrano nowe władze Koła.

Skład nowego Zarządu    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

Skład nowej Komisji Rewizyjnej    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY


Przyjęto również "Plan działania Koła Wrocław SChW RP na lata 2021-2022"    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WROCŁAWSKIEGO KOŁA SCHW RP - 18.09.2021r.

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP informuje, że w dniu 18 września 2021 roku, w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Obornickiej 108 (na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych), odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła. Początek zebrania godz. 10.00.

Porządek zebrania     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

NOWA WERSJA STATUTU STOWARZYSZENIA

Koleżanki, Koledzy!

Informujemy, że Statut SChW RP na wniosek Zarządu został zmieniony przez KRS. Nową wersję można przeczytać lub pobrać z zakładki DOKUMENTY/STATUT

lub STATUT - KLIKNIJ TUTAJ

PIKNIK Z OKAZJI DNIA CHEMIKA - 19.06.2021 R.

Koleżanki/Koledzy!

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami na piknik z okazji Dnia Chemika. Impreza odbędzie się w dniu 19.06.2021r. w godzinach 12.30 - 18.00 na terenie Ośrodka Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na wrocławskich Osobowicach przy ulicy Micheleta. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 30 zł od osoby.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie do 7 czerwca br. swojego udziału. Zapisy przyjmują członkowie zarządu: Lesław Krawczyk (668 041 989), Jan Drajczyk (604 148 453), Marian Żuber (608 353 246) i Aureliusz Socha (605 994 113). Uiszczenie kwoty 30 zł za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w spotkaniu, nastąpi na początku pikniku.    

XVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP - 19.06.2021 R.

Koleżanki, Koledzy!

Informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 19.06.2021 r. odbędzie się XVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu wszystkich członków Koła.

Obrady Zebrania odbędą się o 11.00 19.06.2021 r. w Ośrodku Szkolenia Wrocław Osobowice, przy ul. Micheleta.
W załączeniu pismo Zarządu Stowarzyszenia z informacją o Walnym Zebraniu oraz propozycją porządku obrad.    

ZAŁĄCZNIK - KLIKNIJ TUTAJ

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

FOTOLERACJA Z POGRZEBU LESZKA BOGDANA – LIBUSZA, 21 MARCA 2021 ROK

Relacja z pogrzebu Leszka Bogdana     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

Fotogaleria z pogrzebu Leszka Bogdana     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

Tekst i zdjęcia Andrzej Powidzki

  

W dniu 17.03.2021 r. przegrał walkę z koronawirusem nasz kolega Leszek Bogdan. Miał 65 lat. Pogrzeb 21.03.br o 13.00 w Libuszy k/Jasła

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

BIULETYN CHEMIK

W zakładce BIULETYN CHEMIK wprowadzono nowy Biuletyn nr10/2018     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

NOWE KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA

Nowy numer rachunku Stowarzyszenia:
Nest Bank
97 1870 1045 2083 1066 2550 0001

DZIEŃ KOBIET - 8.03.2020r.

Relacja z Dnia Kobiet Koła     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

BAL CHEMIKÓW - 18.01.2020r.

Relacja z Karnawałowego Balu Chemików.    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU - 7.01.2020r.

W dniu 7.01.2020r. na posiedzeniu Zarządu Koła Wrocław Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP uchwalono nowy skład Zarządu   KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

OSTATNIA DROGA GRZEGORZA GRUDZIŃSKIEGO

Relacja z pogrzebu Grzegorza Grudzińskiego     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE NA KARNAWAŁOWY BAL CHEMIKÓW - 18.01.2020r.

Zarząd wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza wszystkich członków wraz z partnerkami/partnerami na Karnawałowy Bal Chemików. Impreza odbędzie się 18 stycznia 2020 roku w restauracji Galicja przy ulicy Piłsudskiego 66 we Wrocławiu. Początek imprezy godz. 17.00. Koszt udziału w imprezie wynosi 80 zł od osoby. Będzie nas bawić zespół muzyczny.
Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 6 stycznia 2020 roku.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP        

ZEBRANIE KOŁA - 23.11.2019r.

Relacja z Zebrania Sprawozdawczego Koła     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZEBRANIE I PIKNIK 15.06.2019r.

Relacja z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia RELACJA - KLIKNIJ
Fotogaleria z pikniku z okazji Dnia Chemika GALERIA - KLIKNIJ

BAL CHEMIKÓW - 12.01.2019r.

Relacja z Karnawałowego Balu Chemików.    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZARZĄD KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW        
WOJSKOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJZAPROSZENIE NA BAL CHEMIKÓW - 12.01.2019r.

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza członków koła wraz z małżonkami na Karnawałowy Bal Chemików.    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WROCŁAWSKIEGO KOŁA SCHW RP - 24.11.2018r.

Zarząd wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP informuje, że 24 listopada 2018 roku, odbędzie się zebranie członków Koła. Początek zebrania godz. 11.00.    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

RELACJE Z OSTATNICH IMPREZ

XXXVII Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy 8.06.     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

XV Zjazd SChW RP i Dzień Chemika 9.06.     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

Spływ pontonowy 17.06.     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

PIKNIK AWL - 7.06.2018r.

Zaproszenie piknik chemików Akademii Wojsk Lądowych     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

SPŁYW PRZEŁOMEM BARDZKIM - 17.06.2018r.

Zaproszenie na spływ pontonowy/kajakowy     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

XV ZJAZD SChWRP I DZIEŃ CHEMIKA - 9.06.2018r.

Informacja o XV Zjeździe SChW RP i Dniu Chemika    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZEBRANIE KOŁA - 7.04.2018r.

Wybraliśmy delegatów na XV Zjazd SChW RP     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZEBRANIE KOŁA - 7.04.2018r.

Zaproszenie na zebranie Koła Wrocław - wybierzemy delegatów     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

DZIEŃ KOBIET - 8.03.2018r.

Relacja ze spotkania z okazji Dnia Kobiet     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

ZAPROSZENIE NA NA DZIEŃ KOBIET - 8.03.2018r.

Zarząd wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP zaprasza na spotkanie z okazji DNIA KOBIET, które odbędzie się 8 marca 2018 roku w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej     KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY

POMÓŻMY HOŁKOWI

PROŚBA O POMOC SYNOWI GRZEGORZA GRUDZIŃSKIEGO. SZCZEGÓŁY -     KLIKNIJ

SPOTKANIE NOWOROCZNE - 13.01.2018R. - RELACJA

Wprowadzono relację ze spotkania. Można ją znaleźć w menu: historia koła/od 2012 roku lub kliknąć link:    RELACJA - autor Ryszard Mulek

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NOWOROCZNE - 13.01.2018r.

Informacja o spotkaniu noworocznym Koła    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY


PLAN DZIAŁANIA KOŁA NA 2018R.

Plan działania Koła Wrocław na 2018 rok w zakładce PLANY PRACY lub    KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY