Nowości w serwisie Zapoznaj się z nami Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Deklaracja O nas - Wczoraj, dziś, jutro... Dane teleadresowe firmy

Szanowni Koledzy!.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 24.05.2014 r. odbędzie się we Wrocławiu w obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego – ul. Obornicka 108, XI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Delegatów wybierają Koła i Sekcje Stowarzyszenia według ogólnej proporcji - 1 delegat na 5 członków zwyczajnych, w terminie do 30.04.br.:
- Koło Kraków – 10 delegatów;
- Koło Wrocław – 13 delegatów;
- Koło Zgorzelec – 5 delegatów;
- Koło Żagań – 4 delegatów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia, z głosem doradczym. Proponowany porządek obrad:


PORZĄDEK OBRAD

XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP


1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionego roku
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013r.
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2013r.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2013r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
7. Przedstawienie sytuacji w Kołach Stowarzyszenia przez Prezesów Kół.
8. Wystąpienia zaproszonych Gości.
9. Wręczenie legitymacji i odznak Stowarzyszenia nowym członkom, sprawy personalne.
10. Wolne wnioski i propozycje.
11. Zakończenie obrad XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.Prezes Zarządu SChWRP